“De organisatie is met
name geïnteresseerd
of de jurist past bij haar
strategie, cultuur
en ambities.”

organisatie